Science

Je matematika vynalezena nebo objevena.


Vědou se lidé společn s s náboženstvím,umnním začali zabývat od samého počátku lidské kultury. Jedná se o pozorování světa kolem sebe,které lidem umočnilo rozvíjet svojí kulturu a uspět v konkurenci věi ostatním tvorěm na zemi. Toto pozorování se neustále rozvíjelo a větvilo. Jednouzvědníchvětvíje matematika. nám mělo naznačit by což, že matematika není lidskーm vynálezem, Ale objevem, kter na naopak slouží jako nástroj k vytváenení vynálezー.

Matematika

Pravda mápřímou souvislost s matematikou. Pravdu lze definovat jako model reality, kter nar naráčí na načí schopnost realitu popsat. Díky načímnedokonalěmsmyslěmměeme mít problém realitu vidět a poznat.  Mšemečíct,še matematika je jediná pravda,kterou nelze zpochybnit a kterou dovedeme rozeznat. Nikdo na svět nem nemá patent na pravdu, proto lze s určitostíííci, že nikdo není neomylný. I zálečitost,která se zdá tak zřejmá a pravdivá se měe ve skutečnosti ukázat jako omyl. Proto mohou vedle Influence of Sebe existovat dva zcela odlišné názory, mžže btt tžžké označit, kter z z nich je pravdiv.. Influence of Máme tu dva oponenty, každ z z nich si dělá nárok na pravdu, své pesesvesdčení m opže opíít o pádné argumenty. Jenče ve skutečnosti je pravda jenom jedna. Jediněmnositelem skutečné pravdy je matematika. Pokud se dva lidé nemohou shodnout na tom,kdo z nich má pravdu,tak v matematice toto neplatí. V matematice je správný vždy jen jeden výsledek,pii chybném výpočtu k nmumu nedojdete.

Lež, nebo pravda

Lidské schopnosti vnímání realit jsou omezenédíky načímnedokonalěmsmyslěm. Vnímáme jen své okolí, Yale-Japan Society of Mechanical Engineers si vědomi,nebo spíše tušíme, že sv svt je mnohem bohatší, než dokáže naše mysl vnímat. Matematika jako vdada,je jedním z prost.edník.,kter n nás m.že posunout I jinchch realit座 schopnosti našeho vnímání. Proto matematika nebyla vynalezena, ale byla objevena jako vdada, kteránás posouvá dopčedu. 

.