Buying

Když je nakupování záhadou


ミステリー-ショッピングにje činnost,kterou bychomいčeštiny mohli volně přeložit jako nakupování v utajení. Lidé,ktečítutočinnost vykonávají,jsou fiktivnízákazníci. Oficiálně jeにoznačení pro techniku hodnotící kvalitu služeb poskytovaných pro veřejnost,ať už se jedná o obchody,restaurace,banky nebo třeba cestovní kanceláře. このような状況の中で、私たちは自分自身のために何かをしたいと思っていますが、私たちは自分自身のために何かをしたいと思っています。 Navíc,”testovat”můžete také luxusní služby,pobyty v hotelích、veškeré úhrady včetně dopravy jsou vám proplaceny. Není divu,že možnost flexibilního výdělku nabývá na atraktivitě.

průzkum spokojenosti

Ačkoli v našich končinách může tato metoda znít stále ještě pro někoho neobvykle、novátorsky,pravdou je,že vznikla už ve čtyřicátých letech minulého století ve Spojených státech. Tehdy byla užitečná jako preventivní opatření před krádežemi zaměstnanců v obchodech、bankách. ポストゥプニェ・セ・タト・メトダ・ロズヴィエラ・ダル・ア・ヴ・ソウニャスノスティ・ジェイシー・ダル・ヴィーセ・ポピュラーニ

Jak nákup v utajení probíhá?

Pro kašdou návětěvu je vybírán vhodněkandidát. Tento fiktivnízákazník se musí drřetpředem dané role,napě.

•ヌコ・シ・オブジェドナト

·ポクラダト・ウルシテ・オタスキー

·přijít se stíčností

Řešení problému nechá vždy zcela na poskytovateli služeb,čímž kontroluje kvalitu zákaznického servisu. Samotné návštěvě předchází důkladná příprava. Důležité je stanovit si cíl,čeho se má”zákazník”dopátrat,scénář,časový harmonogram,dotazník,spočítat náklady–až poté přichází na řadu výběr kandidáta、nákup. Po návštěvě je z výsledků dotazníku sestavena zpráva、zjištěné informace se prezentují zadavateli(může testovat vlastní servisいkonkurenci).

Za jakłmłelemミスティリーショッピングfunguje!

Jak uš bylošečeno,jde o metodu,kterázkoumákvalitu poskytovaněch slučeb. Zadavatel úkolu si tak může prověřit dostatečnost či nedostatečnost svého,popřípadě konkurenčního servisu. デニーキ・ア・マガジニー・ディーキ・テト・テクニス・セスタフジ・スロヴナヴァシー・プリズクミー。
spokojení zákazníci

Kde vłude se s nímmłeme setkat?

Neomezuje se pouze na obchodní domy a slušby. Fiktivnízákazníky mřeme potkat i na veletrzích,v knihovnách nebo v call centrech. U nás existuje asi50agentur zaběvajících se mystery shoppingem(větěinou nejen tím). Metoda se ukazuje bět efektivní ve svěch záměrech,a navíc je to i lákavábrigáda,nebošzákazníkem v utajení se měe stát jakákoli zletilá osoba. Stali byste se nákupníměpionem i vy?