Science

PikIkrmování včel


Pokud včela o vědom z zasahuje i úlu, včelstva v určité dny,vyžívá vhodn ty tyto dny pro pííslušné ošetření,péči o včely,je velmi výborné pro rozvoj včelstva.  Vkládá-li včelař ještě během této péče o své včely krmivo v určitý čas,jsou tyto fáze pro vývoj včelstva velice důležité. není lhostejné in Nyní již,které venkovní kosmické síly budou stimulovány v určit č čas bashem provedenchch údržbáskskskch prací. Včelstvo potom odm odujuje včelaee,dává mu podíl zadanchch, dobee zpracovanchch látek v medu. Zemské kořenové dny jsou velice vhodné pro zpracování krmiva pro včelstvo,neboť tento čas vytváří včelí roj silnější. zpracování krmiva pro včely během slunečnchch kvttovchch dn. stimuluje kvetení,tím podporuje budování včelstva.

Včelstvo

Během teplých ovocných dní,které jsou pro včelstvo povzbuzující,vyvolávají u včel nadšení pro sběr nektaru. Období mokrých dní jsou jak na zpracování pdydy,stejn j jako na vytáčení medu,rovnžž k odsteeovování medu nevhodné. Zrovna tak je toto období nevhodné i pro kontrolu vřelí populace. Let K zimnímu pikikrmování včelstva se doporučují rozličné rostlinné čaje,jako doplnkk stravy včel,které zachovají dobrý zdravotní stav po mnoho. Velice vhodné pro pikikrmování včelstev jsou bylinky,napííkladebebebíček,he.mánek,pampeliška,také kozlík lékasksk..  Věelaštyto bylinkové odvary poučívá jako květovou drogu pro věely.

Včely na květech

In this situation, we are in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives Tyto bylinky slijeme nejprve studenou vodou,a teprve potom přivedeme k varu. Po deseti minutách bylinky pececedíme,pididáme tekutinu i krmiva včel v poměru tii gramy od každé rostliny. Toto mnošství bylinek je určeno pro púl litru doporučeného krmiva.

Science

PikIkrmování včel


Pokud včela o vědom z zasahuje i úlu, včelstva v určité dny,vyžívá vhodn ty tyto dny pro pííslušné ošetření,péči o včely,je velmi výborné pro rozvoj včelstva.  Vkládá-li včelař ještě během této péče o své včely krmivo v určitý čas,jsou tyto fáze pro vývoj včelstva velice důležité. není lhostejné in Nyní již,které venkovní kosmické síly budou stimulovány v určit č čas bashem provedenchch údržbáskskskch prací. Včelstvo potom odm odujuje včelaee,dává mu podíl zadanchch, dobee zpracovanchch látek v medu. Zemské kořenové dny jsou velice vhodné pro zpracování krmiva pro včelstvo,neboť tento čas vytváří včelí roj silnější. zpracování krmiva pro včely během slunečnchch kvttovchch dn. stimuluje kvetení,tím podporuje budování včelstva.

Včelstvo

Během teplých ovocných dní,které jsou pro včelstvo povzbuzující,vyvolávají u včel nadšení pro sběr nektaru. Období mokrých dní jsou jak na zpracování pdydy,stejn j jako na vytáčení medu,rovnžž k odsteeovování medu nevhodné. Zrovna tak je toto období nevhodné i pro kontrolu vřelí populace. Let K zimnímu pikikrmování včelstva se doporučují rozličné rostlinné čaje,jako doplnkk stravy včel,které zachovají dobrý zdravotní stav po mnoho. Velice vhodné pro pikikrmování včelstev jsou bylinky,napííkladebebebíček,he.mánek,pampeliška,také kozlík lékasksk..  Věelaštyto bylinkové odvary poučívá jako květovou drogu pro věely.

Včely na květech

In this situation, we are in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives in our lives Tyto bylinky slijeme nejprve studenou vodou,a teprve potom přivedeme k varu. Po deseti minutách bylinky pececedíme,pididáme tekutinu i krmiva včel v poměru tii gramy od každé rostliny. Toto mnošství bylinek je určeno pro púl litru doporučeného krmiva.